Thank You For Signing Up!

​ขั้นตอนการทำงานหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว:

Step 01.

​ภายใน 24 ชม. ตรวจสอบอีเมล์

​เข้าไปในบัญชีอีเมล์ของเราที่ใช้ลงทะเบียน ตอบรับคำเชิญเพื่อเข้าห้องเรียนรู้ออนไลน์การลงโฆษณา Facebook

Step 02.

​รอรับหน้าเว็บไซต์ส่วนตัว

​เราจะทำเซลเพจขายสินค้าให้เริ่มต้น 2 สินค้า: "พร้อมกับหน้าเว็บไซต์สปอนเซอร์ออนไลน์"

Step 03.

​พบกันใน Facebook Group

​ตามวันเวลาที่เราจะพบกัน ติดตามผลการเรียนรู้ ลงมือทำ ผลตอบรับ พูดคุยสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

Copyright 2017, Victor Group - เว็บไซต์ข้อมูล