Menu

Disclaimer

เว็บไซต์ www.ecom108.com ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนกลางของกลุ่มเพื่อใช้ในการทำการตลาดแบบออนไลน์ตามแผนการดำเนินการของทีม ไม่ใช่เว็บไซต์หลักของ​บริษัทพาร์ทเนอร์ เรียนท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หรืออ่านข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือดำเนินการร่วมธุรกิจด้วยในอนาคต

ทางเว็บพยายามจะสร้างสรรคำแนะนำ ข้อมูล ตัวอย่าง หรือสิ่งใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และพยายามจะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์ที่สุด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะถูกต้อง 100% เสมอไป เพราะกฎระเบียบหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองประกอบการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือนำข้อมูลที่ไม่ทันสมัยไปใช้

หากข้อมูลความรู้และสื่อต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์แนะนำให้ท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์นำไปใช้งานไม่เกิดผลตามที่หวัง 100 % หรือนำไปใช้ผิดวิธีการ ทำให้เกิดผลเสียต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น หรือเว็บไซต์ก็ตาม ทางผู้จัดตั้งเว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น