​เกี่ยวกับ ​A4S ​บริษัทธุรกิจเครือข่ายเปิดใหม่

*A4S Founder & CEO*

A4S Founder & CEO

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์

"​ผู้บริหารคือรากฐานสำคัญขององค์กร..."

​- มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 20 ปี

- ผู้มากด้วยความสามารถ ด้านธุรกิจเครือข่ายโดยตรง

- เข้าใจนักธุรกิจทุกคน เพราะเคยทำธุรกิจมาก่อน

- มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยม แข่งกับตลาดคู่แข่งขันได้

ผู้บริหารคือรากฐานสำคัญขององค์กร

​การเลือกงานก็เหมือนการเลือกสร้างบ้าน บ้านที่แข็งแรงย่อมมาจากรากฐานที่ดีเข้มแข็ง องค์กรที่จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ ก็จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และมีผลงานรับประกัน นั่นจึงทำให้ A4S ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าใคร กับการมีผู่บริหารชื่อ “วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์” A4S Founder & CEO ย้อนกลับไปช่วงหลังเรียนจบ วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ คือบัณฑิตหนุ่มดีกรีวิศวกรปิโตรเลียม จุฬาลุงกรณ์มหาวิทยาลัย แม่หน้าที่การงานจะมั่นคง แต่นั่นไม่ได้เป็นตัวรับประกันความสุขในชีวิต เมื่อเขาตัดสินใจหันเหจากงานประจำที่พบว่ามัน “ไม่ใช่” เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย และนั่นก็เปิดประตูเข้าสู่โลกอีกใบที่ยิ่งใหญ่กว่าตลอดเวลากว่ายิ่งยี่สิบห้า!

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ ประสบความสำเร็จในวงการการธุรกิจเครือข่ายโลกด้วยการก้าวขึ้นเป็น”อันดับ 1” ของธุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่ จากอเมริกาที่มีสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคน สามารถผลักดันผู้อยู่ร่วมเส้นทาง การเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหลักแสนและหลักล้านได้นับร้อยคน จนกลายเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องความสามารถบนเวทีโลก

นอกจากนี้ ยังพ่วงด้วยบทบาทนักธุรกิจไฟแรงที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 3 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงเคยประสบความสำเร็จ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ธุรกิจเครือข่ายเบอร์ต้นจากอเมริกาที่มาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

การเลือกงานก็เหมือนการเลือกสร้างบ้าน บ้านที่แข็งแรงย่อมมาจากรากฐานที่ดีเข้มแข็ง องค์กรที่จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ ก็จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และมีผลงานรับประกัน นั่นจึงทำให้ A4S ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าใคร กับการมีผู่บริหารชื่อ “วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์” A4S Founder & CEO ย้อนกลับไปช่วงหลังเรียนจบ วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ คือบัณฑิตหนุ่มดีกรีวิศวกรปิโตรเลียม จุฬาลุงกรณ์มหาวิทยาลัย แม่หน้าที่การงานจะมั่นคง แต่นั่นไม่ได้เป็นตัวรับประกันความสุขในชีวิต เมื่อเขาตัดสินใจหันเหจากงานประจำที่พบว่ามัน “ไม่ใช่” เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย และนั่นก็เปิดประตูเข้าสู่โลกอีกใบที่ยิ่งใหญ่กว่าตลอดเวลากว่ายิ่งยี่สิบห้า!

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ ประสบความสำเร็จในวงการการธุรกิจเครือข่ายโลกด้วยการก้าวขึ้นเป็น”อันดับ 1” ของธุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่ จากอเมริกาที่มีสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคน สามารถผลักดันผู้อยู่ร่วมเส้นทาง การเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหลักแสนและหลักล้านได้นับร้อยคน จนกลายเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องความสามารถบนเวทีโลก

นอกจากนี้ ยังพ่วงด้วยบทบาทนักธุรกิจไฟแรงที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 3 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงเคยประสบความสำเร็จ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ธุรกิจเครือข่ายเบอร์ต้นจากอเมริกาที่มาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

*Important Note:  ​เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หากต้องการทราบมากกว่านี้ติดต่อที่ช่องทางการติดต่อนะครับ

.​​

© 2017 ​​ทีม A4S นักการตลาด. All rights Reserved