​สนใจลงทะเบียนด่วน ก่อนเวลา.

00
​วัน
00
ชัวโมง
00
​นาที
00
วินาที

​ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรม เกษตรอินทรีย์ 4.0...

วันที่ 2 ธันวาคม 2560  (ตรงกับวันเสาร์)

รร.ต้นน้ำ ราชภัฏนครสวรรค์    เวลา 13.00 -17.00 น. 

​ค่าบัตรเข้างาน 300 บาท  ได้รับเสื้อ 1 ตัวและของแถม เฉพาะคนที่ร่วมงานมูลค่า 600 บาท

จำกัดสิทธิ 1 คนต่อ 1 ชุดเท่านั้น

ค่าบัตรเข้างาน 300 บาท  ได้รับเสื้อ 1 ตัวและของแถม เฉพาะคนที่ร่วมงานมูลค่า 600 บาท  จำกัดสิทธิ 1 คนต่อ 1 ชุดเท่านั้น

© 2020 ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต