สำหรับคนหางานการฝากประวัติจะ ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบประวัติ ของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง การฝากประวัติเพื่อค้นหางานที่ท่านสนใจ เป็นช่องทางการเปิดโอกาสให้ท่านได้รับงานตามที่ท่านสนใจได้ตรงตามความต้องการยินดีด้วยค่ะ

[ultimatemember form_id=551]