​เซลเพจจะได้รับวันที่ [นัดมาลงโฆษณา]

  • ​ผู้ที่แจ้งเรื่องขอรับ Sale Page จะต้องลงโฆษณาตามแผนแนะนำ
  • ​การจัดทำ จะดำเนินการแล้วเสร็จจัดทำครั้งเดียว ข้อมูลที่แจ้งมาจะต้องถูกต้องทั้งหมด
  • ​การเพิ่มเติมข้อมูล รูปภาพเจ้าของ เพจจำเป็นต้องยื่นส่งทางไลน์ หลังจากส่งข้อมูล ส่งรูปต่อให้ทางไลน์พร้อมระบุชื่อ

​หมดเวลาส่งหลังจากตอนนี้:

00
Days
01
Hours
00
Minutes
00
Seconds

​สอบถามวันนัดลงโฆษณากับ คุณวิทยา ชูเพชร โทร.064-9792661

The Victor - All Rights Reserved